Peliohje

Pelitapahtuma jakautuu neljään eri vuoteen sijoittuvaan näytökseen: 1940, 1941, joulu 1942 ja 1945. Hahmotekstit kattavat hahmon elämäntapahtumia ennen pelin tapahtumia sekä näytösten välissä. Esimerkiksi pelin toiseen näytökseen, 1941, otsikoitu osio briiffissä kuvaa siis sitä, mitä hahmolle on tapahtunut 1. ja 2. näytöksen välissä. Tämä rakenne merkitsee samalla sitä, että osa pelin aikajänteen tapahtumista on ennalta kirjoitettu hahmoihin, esimerkiksi hahmojen keskinäisten suhteiden muutoksia. Toivomme että toimiessanne pelissä pyritte mahdollistamaan hahmollenne kirjoitetun tulevaisuuden, mutta kannustamme silti luovaan pelaamiseen: on esimerkiksi aivan sallittua ja suotavaa antaa pelin tapahtumien värittää myöhempiä suhtautumisianne.

Eri episodeja varten ei tarvitse kokonaan erillistä vaatekertaa, mutta hahmon ja/tai sotatilanteen muutoksia voi ilmentää vaihtamalla asustetta tai esimerkiksi lisäämällä/poistamalla hahmolle haavoittumista kuvaavia sidetarpeita. Tilaa tavaroille on suhteellisen vähän, joten pelipaikalle ei kannata tuoda mitään ylimääräistä. Myös aikaa näytösten välissä on vähän, joten sikälikään proppeja ei kannata vaihdella itsetarkoituksellisesti. Näytösten välissä on siis tarkoitus pikaisesti lukea hahmon briiffi seuraavaa näytöstä varten ja tehdä mahdolliset proppausmuutokset.

Kukin episodi kestää n. 1,5-2 tuntia peliaikaa, ja sen sisältö on pitkälti pelaajien käsissä: mukana on jonkin verran ennakkoon järjestettyä ohjelmaa, mutta pääsääntöisesti kehotamme kiihkeään, dramaattiseen pelaamiseen. Teillä ei ole tuntikausia aikaa pelata niitä toiveita ja paineita mitä hahmoonne on kullekin vuodelle kirjoitettu. Pelitilat eivät myöskään salli vetäytyä sivummalle yksityisiin keskusteluihin, joten neuvomme tarttumaan hetkeen. Pelissä on kuitenkin joitakin esityksiä ja yhteisiä tilaisuuksia, lähinnä kaikkea WLA:n naisten järjestämä musiikki- ja puhematinea 2. näytöksessä, sekä pelin lopussa oleva muistotilaisuus puheineen, joita toivomme olemaan keskeyttämättä räyhäämisellä.

Kaikille hahmoille on ennakkoon suunniteltu tietty draaman kaari. Pelaajilla on varsin paljon valtaa oman hahmonsa tulevaisuudennäkymiin, ennen kaikkea neljännessä näytöksessä. Meillä ei ole varahahmoja tms., joten toivomme kuitenkin, ettette esimerkiksi tappamalla ketään poista muita hahmoja pelistä. Älkää muutenkaan tehkö itsellenne tai muille mahdottomaksi palata Highwater Parkin kartanoon.

Pelin tyylilaji pyrkii olemaan historiallista draamaa. Pyrkimyksemme on elävöittää historian aikakautta ja siihen liittyviä ilmiöitä. Toisaalta kehotamme kuitenkin noudattamaan ns. suuremman draaman lakia: puikaa ristiriitojanne ja heittäytykää hahmojen tunnetiloihin. Historianelävöittämisaspektiin kuuluu kuitenkin se, että pelaaja pohtii hahmon ajatusmaailmaa hahmojen omassa historiallisessa kontekstissa ja pyrkii tarkastelemaan sotatilannetta sellaisena kuin se aikalaisille on näyttäytynyt. Meille natsien tappio on selvä asia, mutta aikalaisille se ei ollut lainkaan ilmeistä, ja esimerkiksi saksalaisten maihinnousua Englantiin pelättiin tosissaan.

Pelissä hahmonne saattaa törmätä erilaisiin ilmiöihin ja keskusteluihin, joista osa liittyy pelin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi sota/pasifismi, politiikka ja etenkin vuoden 1945 vaalit (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_1945), työväenliike, sodan vauhdittama luokkayhteiskunnan murros, naisten työssäkäynti, homoseksuaaliset suhteet, uskonto/uskonnot, lääketiede ja psykiatria. Osalle hahmoista esimerkiksi uskonnollista ja poliittista maailmankatsomusta on hahmokuvauksessa määritelty yksityiskohtaisemmin, osalla pääpaino on muissa teemoissa. Kannustamme kuitenkin ennakkoon hieman miettimään hahmon suhtautumista esimerkiksi edellä lueteltuihin aiheisiin, jotta niiden kenties tullessa esiin pelissä pelaaja ei reagoisi omien offgame-näkemystensä mukaisesti tai muuten selkäytimestä.

Black box pelissä

Pelipaikan yläkerrassa oleva huone on ns. black box. Black boxilla on pelissä kaksi funktiota:

  • tietyille hahmoryhmille on kirjoitettu pelin ajaksi valmiita black box –kohtauksia. Nämä hahmot eivät ole tietyn näytöksen aikana ingame paikalla, vaan jossain muualla, ja pelaavat näitä ”samaan aikaan toisaalla” –tapahtumia black boxissa, osin pöytäroolipelaamisen keinoin. Näitä kohtauksia black boxista vastaava pelinjohto ohjaa.
  • 4. näytöksessä ja osin myös 1. ja 3. näytöksen jälkipuoliskolla black box on lisäksi käytettävissä halukkaille pelaajille ns. vapaaseen pelaamiseen. (1. ja 3. näytöksessä black boxin ”aukeamisesta” tulee alakertaan jokin näkyvä merkki, joka kerrotaan alkubriiffissä.) Black boxissa on tarkoitus pelata hahmon draaman kaaren kannalta merkittäviä kohtauksia, jotka sijoittuvat tulevaisuuteen, menneisyyteen tai pelin näytösten väliseen aikaan. Kohtaukset voivat haluttaessa olla myös hahmon unia, toiveita tai pelkoja, eivätkä välttämättä todella tapahtuvia/tapahtuneita asioita. Näitä kohtauksia voi pelata joko ”yksin” eli bb-pelinjohdon ja –avustajien esittäessä erilaisia pelin ulkopuolisia hahmoja, tai yhdessä jonkun kontaktipelaajan kanssa, esimerkiksi ”haluaisin pelata kohtauksen, jossa hahmomme xx ja yy kohtaavat sattumalta juna-asemalla 5 vuotta sodan päättymisen jälkeen”.

Toivomme kuitenkin, että pelin ajankohtiin liittyvät kohtaukset pelattaisiin nimenomaan salissa eikä black boxia käytettäisi ”salaisen sivuhuoneen” korvikkeena, ja että kukaan yksittäinen pelaaja ei varaisi black boxia pitkiksi ajoiksi, jotta mahdollisimman moni pääsisi halutessaan pelaamaan sinne.