Etusivu

Become_a_Sanatorium_Nurse_Art.IWMPST14562Homefront – Kotirintaman sota neljässä näytöksessä on Helsingissä 28.3.2015 järjestettävä liveroolipeli. Maalaiskartanoon perustettuun toipilaskotiin sijoittuvan pelin neljä näytöstä sijoittuvat toisen maailmansodan ajan Britanniaan, eri sotavuosiin. Pelissä sota-ajan historian elävöittämistä täydentävät aika- ja paikkasiirtymät, joita toteutetaan niin episodiluonteen kuin myös black box -pelaamisen keinoin. Larppi pyrkii tarkastelemaan sodan vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan: peli pyrkii kuvaamaan niin sodan aiheuttamia psyykkisiä ja fyysisiä traumoja kuin myös sota-ajan yhteiskunnallisia muutoksia, kuten naisten työllistymistä kodin ulkopuolelle ja sosiaalisten normien vapautumista.

Noin 40 hahmon joukkoon kuuluu toipilaskodin hoitohenkilökunnan ja potilaiden lisäksi paikallisia aristokraatteja, Women’s Land Armyn naisia ja lentäjäsankareita. Samankin hahmon rooli saattaa myös muuttua näytösten välillä.